Tag compacted clay liner

Geosynthetics clay liner

Geosynthetics clay liner

Rodzaje geokompozytów oraz ich zastosowanieGeokompozyty to materiały złożone z minimum 2 faz: jednej mineralnej (np. piasek, żwir, glina) i jednej organicznej (np. polietylen, polipropylen). Każdy taki geocomposite służy do poprawy właściwości fizycznych oraz mechanicznych gleby lub skały. Rodzaje geokompozytów to pomiędzy innymi:

Geokompozyty filtracyjne – służą do oczyszczania wód powierzchniowych oraz podziemnych. Ich budowa składa się z warstwy filtracyjnej (np. piasku) oraz warstwy geowłókniny, jaka zabezpiecza przed przesiąkaniem oraz stratą kształtu.

Geokompozyty drenażowe – służą do odprowadzania wody z obszarów zalewowych lub podnoszenia poziomu wód gruntowych. Ich budowa składa się z warstwy drenażowej (np. żwiru) oraz geowłókniny, jaka zabezpiecza przed przesiąkaniem oraz stratą kształtu.

Geokompozyty izolacyjne – służą do izolowania termicznie i akustycznie budowli lub urządzeń. Ich budowa składa się z warstwy izolacyjnej (np. wełny mineralnej) oraz geowłókniny, jaka zabezpiecza przed przesiąkaniem oraz stratą kształtu.

Geokompozyty erozyjne – służą do ochrony przed erozją wodną lub wiatrową. Ich budowa składa się z warstwy erozyjnej (np. maty z piasku) oraz geowłókniny, jaka zabezpiecza przed przesiąkaniem lub stratą kształtu.